Recyklace systému A/C nyní za 800,- Kč. Odsátí chladiva, vákuování, doplnění oleje kompresoru a přesné naplnění chladivem. V případě zjištěného úniku, odstranění a uvedení do provozu za zvýhodněnou cenu.